Good Side

Het overlegforum voor de inmiddels gesloten RPG Aeron.

Moderator: Midwinter

Gesloten
glamdring
Kosmonaut
Berichten: 908
Lid geworden op: 25 feb 2004 18:49
Locatie: Halen
Contacteer:

Good Side

Ongelezen bericht door glamdring »

Kijk naar de evil side voor de voorbehoudselen en dergelijke, het is te warm om ze over te typen. :lol:

Hier is dus de good side, maar er komen nog updates, wees gerust :evil:
glamdring
Kosmonaut
Berichten: 908
Lid geworden op: 25 feb 2004 18:49
Locatie: Halen
Contacteer:

Ongelezen bericht door glamdring »

Paleisleven:
In de vele jaren van oorlog tegen het linkerdeel, had de Kapitein hard gevochten tegen de oosterse barbaren. Toen de koning van de stad sneuvelde op het slagveld, werd zijn naam naar voren gedragen als potentieel opvolger. Door zijn daden in de oorlog werd hij verkozen tot nieuwe troonopvolger en zal hij binnenkort gezalfd en gekroond worden in het paleis. Hij vervult echter al een tijdje de taken van de koning en leeft samen met zijn bedienden en familie in het riante optrekje in de stad.


Pluspunten: - De Kapitein is enorm rijk en machtig binnen de stad. Hoewel hij maar een raar persoon is met een vreemd karakter, is hij toch altijd heel gul voor zijn medewerkers en bedienden. Aan geld geen probleem als je in het paleis werkt

- Officiele aangelegenheden. Feestjes, ontmoetingen met grootheden van over heel het continent, een galabal, you name it! Het kan allemaal als je in het paleis woont

- Hoog aanzien. De paleismensen hebben altijd al een mysterieus sfeertje gehad bij de gewone mensen van de stad, en zij kennen alle bediendes dan ook bij naam en toenaam. Je zal veel aandacht genieten van de mensen in de stad en in hoog aanzien staan bij allen.

- Veiligheid: Hoewel de Kapitein een heel garnizoen paleiswachters heeft, gebeurd het wel eens dat huurmoordenaars of dieven deze heel handig weten te omzeilen, waardoor de Kapitein vreest voor zijn leven. Eenieder die een boef of moordenaar weet te betrappen zal dan ook royaal beloond worden

Minpunten: -Paleismensen zien vaak enkel het paleis vanbinnen, maar niet vanbuiten. Hun volledige toewijding aan de Kapitein zorgt ervoor dat ze altijd in de buurt moeten zijn van het paleis, dus een uitgebreid bezoek aan de stad en de havens is er bijna nooit bij voor de bedienden

- Het paleis is een officiele aangelegenheid. De Kapitein en de regenten verwachten het allerbeste, dus zal je hard moeten werken om hen dat te geven. Ze verdragen geen misstappen en stiptheid, orde en Hygiëne staan hoog in het vaandel.Politie en Leger
Onder de Koning was het politieapparaat totaal verouderd en verminkt. Ze patrouilleerden niet, de maffia vierde hoogtij in Aeron, aanslagen waren dagelijkse kost. Toen de Kapitein het bestuur in handen nam, besloot hij dat er wat moest veranderen. Hij gaf eenieder die bij de politie ging een flinke bonus en voerde het systeem in dat je geld kreeg voor de criminelen die je pakte, ipv een vast loon zoals bij de koning. Sindsdien is er enorm veel politie in de straten en worden er heel veel criminelen opgepakt.

Pluspunten: - De politie heeft geen vast loon. Alles hangt ervan af hoeveel criminelen ze kunnen arresteren en terugbrengen naar het politiebureau. Hoeveel te meer criminelen, hoeveel te meer geld, en natuurlijk ook hoeveel te meer aanzien en stijging in rank.

- De politie werkt ook met soortgelijke militaire ranks. Hoeveel te hoger in rank je staat, hoeveel te meer mensen je ter jouwer beschikking hebt en hoeveel te meer je zelf kan ondernemen.
- De politie heeft volledige vrijheid in de stad. Als de arm der wet mogen zij eender welke middelen aanwenden om criminelen op te pakken en weg te voeren. Overdadig geweld is in principe wel verboden, maar om de stad veilig te houden pinkt de kapitein graag een oogje toe.

Minpunten: - Doordat je geen vast loon krijgt, zal je het niet makkelijk vinden om je uitrusting te betalen, want deze moet je ook zelf kopen. Je zal moeten beginnen met een armzalig harnasje om later op te klimmen tot hogere ranks en betere middelen

- De maffia heeft het niet zo voorzien op de politie. Omdat zij niet uit de weg gaan voor een goed gevecht of wat geweld, zal je levensgevaar lopen in de straten van de stad.
- Het leven van de politieman in de stad is enorm zwaar. Door het vele werken, de fysieke inspanningen en het patrouilleren zal je er zwaar onder lijden.

Magiërsorde:
De magie is een raar gegeven in de stad en het continent. Niemand weet precies waar ze vandaan komt, wat ze doet, en hoe ze te beheersen en te gebruiken. De magiërs geven de kennis uit oude boeken door op hun leerlingen en filosoferen over het gebruik in de vroegere tijden en hoe zelf magie te kunnen doen. Er zijn er echter sommigen opgemerkt in de stad die de gave bezitten om bezweringen uit te voeren en magie te beoefenen. Dezen worden echter opgejaagd door de bevolking uit vrees voor deze gaven. Jaorasius is één van deze mensen met de gave, en hij heeft het geluk niet opgejaagd te worden omdat hij zijn gave aanwend om de mensen te helpen en te genezen. Hij wil het volk meer open maken voor magie en onder zijn leiding is de orde met 150% in leden en magiërs gestegen.

Pluspunten: - Magie is enorm krachtig en kan voor vele doelen worden gebruikt als je weet hoe ermee om te gaan. Magiërs zijn de machtigsten van allen, als ze de magie maar beheersen

- De magiërsorde is een neutrale beweging in de stad die niet veel vijanden heeft. Je ben de heel tijd relatief veilig en geniet een zekere vorm van aanzien in de stad bij de gewone mensen die magie nog altijd als iets ongelooflijks beschouwen.
- Als leerling van een magiër of als magier zelf zal je veel van de omliggende gebieden kunnen aanschouwen, want de orde is overal rondom de stad aanwezig als geneesheren en helpers, en dus zal je vaak moeten rondreizen buiten de stad en nieuwe gebieden verkennen

Minpunten: - Er zijn er niet veel die de magie beheersen, en hoewel de meesten wel proberen, komen ze nooit aan het punt waarop ze bezweringen kunnen uitvoeren. Een grote teleurstelling na jaren van studie is niet ongewoon in de orde

- Als Magiër sta je in dienst van het volk. Geen gezin, geen persoonlijk bezit, leven als een kluizenaar en je leven in dienst stellen van de mensen, dat is het leven van de magiër.
- Je moet je ten alle tijden neutraal gedragen. Hoewel de magiërsorde in stilte de Kapitein steunt en ijvert voor het goede, kan men zich geen gedoe met de maffia of ninja clan in de stad veroorloven. De orde wil met iedereen op een goed blaadje staan, en als jij ervoor zorgt dat een groepering minder goed gezind wordt, kan je rekenen op een standje van de Magister.

Priestergemeenschap:
De opperpriester Perriensa is een regent en een oude vriend van de Kapitein. Hij leidt de Gemeenschap met strenge maar rechtvaardige hand. Het polytheïstische geloof in de stad met zijn vele goden heeft wel wat tegenstand gekend in het verleden, maar in tijden van oorlog en angst zoals deze, keren vele mensen terug naar het oude geloof. De gemeenschap is dus ook één van de machtigste groeperingen in de stad en wordt vaak als raadgevers aangewend.

Pluspunten: - Gezag: De Gemeenschap staat in enorm aanzien bij zowel gewone mensen als machtige personen door hun politieke en publieke macht. Als geloofsbeweging controleren zij de wil en acties van de mensen voor het grootste gedeelte en zullen zij hiervoor altijd hoog in het vaandel gedragen worden

- Als de goden jou gunstig gezind zijn, kan je grote voorspoed krijgen in de stad. De Priesters zijn niet zoals de magiërs, dus geen kluizenaars, en zij mogen wel degelijk privé bezit hebben en meestal kiezen zij dan ook voor huis, kleding en voorkomen dat bij hun hoge status past.
- De priesters leven geen kluizenaarsleven zoals de magiërs, maar laten het breed hangen. Zij mogen wel trouwen en een gezin stichten, alsook privé bezit hebben. De priesters hebben vaak de mooiste huizen in de rijke wijken en de nieuwste snufjes, rechtstreeks van de handelaren organisatie, met wie zij op goede voet verkeren

Minpunten: - De verwaandheid van de priesters heeft al vaak tot afgunst gezorgd van de Magiërsorde. De twee verkeren dan ook op voet van oorlog met elkaar, maar tot nu toe blijft het nog rustig. Ook de maffia moet niks hebben van de priesters die ondanks hun geldzucht geen zaken willen doen met de maffia.

- De priesters vrezen te zeer voor hun hagje op het platteland, waar de arme mens geen behoefte heeft in goden en al die zever en gewoon zijn leventje wil leiden. De priesters zullen dus meestal in de stad blijven en rondhangen en bij de rijken en gegoeden op bezoek gaan.
- Priesters zijn onderhevig aan de bevelen van de goden. Veel visioenen gebeuren er tijdens de rustige uren van de nacht,en zij zijn gedwongen aan die visoenen gevolg te geven om de wil van de goden te doen. Men zal dus haast niks kunnen ondernemen op zichzelf, enkel de wil van de goden telt.
Gildes:
Choralia, de Regentes van de Gildes, is een vrouw die goed haar mannetje kan staan in de harde mannenwereld. Zij is de neutrale vertegenwoordiging van de gildes in de raad van bestuur en heeft het gezag over het doen en laten van de gildes in de stad. De gildes zijn de ambachtslieden die zich hebben verenigd met als doel hun eisen door te drukken. De ambachten zijn een redelijk sterke groep in de stad en hebben redelijk wat macht om dingen gedaan te krijgen.

Pluspunten: - De gildes zijn enorm uitgebreid. Wil je nu een schoenenmaker worden, een bakker, een smid, … het kan allemaal. Alle beroepen zijn hier verenigd onder 1 banier en werken allemaal samen zonder echte concurrentie. Je kan dus enorm veel richtingen op in de gildes

- Ambachtenaars leiden een hard leven, maar krijgen er ook genoeg voor terug. Zij zijn vaak de rijkeren in de derde stand van de gewone mensen en kunnen zich redelijk wat luxe permitteren en als ze geluk hebben zich zelfs een weg naar de adel kopen.
- Omdat ze aan iedereen leveren zijn de gildes de neutrale groep in de stad en ze voeren een “live and let-live” politiek. Zij zoeken geen problemen en willen er geen. Doordat je aan zowat iedereen dingen verkoopt, kom je veel te weten wat er reilt en zeilt in de stad.

Minpunten: - Op jezelf beginnen en vlug heel veel winst maken zit er niet in bij de Gildes. De prijzen liggen vast om concurrentie slag te voorkomen, de producten worden gelijk verdeeld over de ambachtenaars en er is een strenge controle. Je zal dus niet een rush naar rijkdom kunnen maken als je in de gildes zit. Ook verkoop van illegale goederen aan minder betrouwbare individuen zit er dus ook niet in.

- De gildes kunnen niet vertrouwen op een reputatie die ze hebben door bekendheid. Iedereen weet wel wie en wat de ambachten zijn, maar er zijn verschillende winkels die hetzelfde verkopen, en wil je toch dat je genoeg winst maakt, zal je zelf reclame moeten gaan maken in de stad voor je winkel.Steengroeve:
Noriak, De Norse, woont in een riante villa vlak bij de stadsmuur. Via een geheim gangetje in deze muur kan hij vlug en efficient naar zijn onderneming gaan, die vlak buiten de stadsmuren in het noorden ligt. Deze onderneming is de steengroeve.
Noriak geeft om niets of niemand anders dan zichzelf en wil gewoon zoveel mogelijk winst maken. Hij verkoopt steen aan de stad en het rechterdeel, maar stuurt ook schepen naar het linkerdeel, waarmee hij zijn eigen land eigenlijk verraad. Noriak erfde de grond van zijn grootvader en ontdekte een enorme steenmijn, die hij uitbaat met behulp van 100’en slaven.
Deze slaven worden van de eilanden in de zee geplukt en hier te werk gesteld onder het toezicht van wrede opzichters. Hyar is de hoofdopzichter en gaat bijzonder wreed te werk. Hij heeft meermaals een slaaf gedood met geweld. Londases is de enige bewaker die inkomt tegen dit onrecht en die de slaven menswaardig probeert te behandelen. Was het niet dat hij de bescherming genoot van de Kapitein, had Hyar hem waarschijnlijk al lang laten vermoorden.

Pluspunten: - De slaven worden dan wel wreed behandeld, ze moeten geen lange dagen maken. De opzichters vertrekken al vroeg terug naar de stad en dan zijn de slaven de rest van de dag vrij om te doen wat ze willen.

- De slaven zijn met velen, heel velen, zo veel dat ze best een machtige groep kunnen zijn en zouden kunnen losbreken van de slavernij. Al wat ze eigenlijk nodig hebben is een leider, die hun naar de vrijheid brengt. Veel potentiaal hier dus voor mensen met een leiderskarakter.Minpunten: - De slaven hebben geen persoonlijk bezit, rechten of vrijheid. Zij zijn compleet afhankelijk van de opzichters voor hun eten en kleding en huisvesting. Daardoor zijn zij de armsten van de armen en worden zij aanzien als vuil en uitschot door de bevolking.

- De opzichters zijn ongewoon wreed. Zelfs vrouwen en kinderen worden niet gespaard van het zware werk in de steengroeve, en tonnen steen worden elke dag verplaatst door de ongelukkige eilandbewoners.
-
glamdring
Kosmonaut
Berichten: 908
Lid geworden op: 25 feb 2004 18:49
Locatie: Halen
Contacteer:

Ongelezen bericht door glamdring »

V1.0 06-08-2004 15.13 Door Glamdring //Eerste met neutrale erbij\\

Mid, ik vind je niet lief! Die maximale aantal mogelijk verdiende aeonia. Met de vorige post had ik er minstens honderd, en nu maar 50 :'(

Nogmaals: dit is onder voorbehoud en zal nog aangepast worden.
zie ander topic "animo voor de rpg" voor een reactie van mij omtrent de bedoeling van deze berichten.
Gesloten